Colette Sibbel Sibelle Business Consultancy

Het is net een beek, zo’n bedrijfsproces

Het is net een beek, zo’n bedrijfsproces. Mijn doel is om de stroom vrij te maken, om keien te verplaatsen en bevers te verhuizen. Ik wil dat het gaat stromen.

Vaak zijn de werkprocessen binnen een organisatie door de tijd heen ontstaan. Soms zijn ze zorgvuldig van tevoren uitgedacht. En toch ‘lopen ze niet’ of sluiten de processen niet goed op elkaar aan. Onder het oppervlak blijken medewerkers te klagen over stroperige procedures en omslachtige systemen. De organisatie lijdt onder trage of grillige besluitvorming. En de managers zijn niet goed op elkaar ingespeeld. Uiteindelijk merkt de klant dit ook. Die is niet tevreden.

Waarschijnlijk herkent u deze signalen. De kans is dan groot dat u al wat pogingen heeft ondernomen om de processen binnen uw organisatie te verbeteren. Maar dat is u tot nu toe onvoldoende gelukt. Het kan ook zijn dat u knelpunten constateert waar u de vinger nog niet op kunt leggen. Als u zich afvraagt waar u moet beginnen en waar u de tijd vandaan haalt om de situatie te verbeteren, dan wordt het tijd om mij te benaderen. Als bedrijfsprocessen vragen om structurele verbetering, ondersteun ik organisaties, ondernemers en managers bij deze missie. Ik doe onderzoek naar de oorzaak van de problemen en analyseer de resultaten. Ik ga in gesprek met het management over een plan van aanpak en coach de medewerkers en teams bij het verbeteren van processen.

Mijn expertise is het op elkaar afstemmen van alle processen waarbij blokkades en verspilling worden weggewerkt.

We starten door de knelpunten samen te bespreken, te onderzoeken, ze te structureren en te beschrijven. Na de analyse ontstaat het startpunt voor procesverbetering. Het proces met de hoogste prioriteit krijgt als eerste de aandacht. Belangrijk is om vooral in samenwerking met een groep mensen, die betrokken is bij het proces, aan de slag te gaan om het nieuwe proces te ontwerpen en door te voeren. Immers zij hebben de meeste expertise en de beste ideeën.

Soms is er al een proces. En het loopt nog ook. En toch word ik dan gebeld.

Als de indicatoren waar u gebruik van maakt binnen uw organisatie, niet betrouwbaar blijken te zijn, dan is er reden tot ongerustheid. Ik ondersteun uw organisatie bij het ontwikkelen van een verbeterstrategie om de validiteit van de waarnemingen te optimaliseren. Ook het aantal gebruikte kwaliteitsindicatoren beperken tot een werkbare set kan zinvol zijn. Tenslotte bied ik, als daar behoefte aan is, ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe slimme indicatoren.

De wereld verandert, de markt verandert, de dienstverlening en productie veranderen en de klant verandert.

Ook uw bedrijfsprocessen vragen daarom continu om updates. Na het verbeteren van een proces is het verstandig om het proces te blijven onderhouden en de prestaties te meten. In overleg kan ik uw organisatie hierbij begeleiden. Ik maak gebruik van (wetenschappelijk) beproefde methodes en technieken waaronder Lean Six Sigma, Lean en Agile/Scrum.

Wilt u met mij sparren over wat procesverbetering voor uw organisatie kan betekenen of heeft u al een concrete opdracht voor ogen?

Neem dan contact met mij op, zodat ik op korte termijn een vrijblijvend verkennend gesprek met u kan inplannen.

Graag tot ziens!

Colette Sibbel

 

Neem contact op

    Privacyverklaring